Archiv článků

Fond malých projektů 2014-2020 vyhlášen.

14.06.2017 13:51
Vyhlášení Fondu malých projektů 2014-2020 (FMP) proběhlo 14. 6. 2017.  FMP je projektem v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice. Další informace naleznete na stránkách Správce FMP,...

Vodovody, kanalizace a ČOV

21.10.2016 10:12
OPŽP podporuje výstavbu přivaděčů a rozvodních sítí pitné vody, výstavbu a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, ochrana zdrojů pitné vody. Dále financuje výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizace a intenzifikace ČOV. Dotace až 85 %. Uzávěrka: 19.1.2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 tis. obyvatel

20.10.2016 08:00
MMR podporuje vybudování a obnovu veřejných prostranství, veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště apod.), obnovu občanské vybavenosti pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost, obnovu drobných sakrálních staveb a obnovu místních komunikací.  Dotace až 70 %. Uzávěrka:...

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

19.10.2016 10:00
IROP podporuje rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů. Pouze však oblasti klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními...

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

18.10.2016 09:57
  Dotace na DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti...

Dotace na vodní nádrže na lesních pozemcích

25.02.2016 14:16
Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukci či obnovu retenčních nádrží (do 2 ha) na pozemcích určených plnění funkcí lesa. Dotace: 100 %! Způsobilé výdaje činí 100 tis. - 5 mil. Kč.

Dotace na rybníky ve vlastnictví obce

25.02.2016 14:11
Dotace na výstavbu, rekonstrukci, obnovu či odbahnění rybníků a malých nádrží ve vlastnictví obce. Výše dotace: 80 % (maximální náklady až 10 mil. Kč). Alokace: 400 mil. Kč. Uzávěrka: 29.4.2016

Zateplování

05.01.2016 15:29
V prosinci 2015 byla vyhlášená 16. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu, Energetické úspory v bytových domech. Obce, fyzické osoby a Společenství vlastníků jednotek můžou žádat o dotaci na Snížení energetické náročnosti bytových domů. Příjemci dotace získají dotaci 33% z nákladů...

Napište nám!

29.10.2015 13:03
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.

Vítejte na našem novém webu!

29.10.2015 13:02
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.
Záznamy: 1 - 10 ze 10