Dotace na vodní nádrže na lesních pozemcích

25.02.2016 14:16

Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukci či obnovu retenčních nádrží (do 2 ha) na pozemcích určených plnění funkcí lesa. Dotace: 100 %! Způsobilé výdaje činí 100 tis. - 5 mil. Kč.