Vítejte na stránkách společnosti RRA Vysočina z.s.p.o.

 

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. (dále jen RRA Vysočina) je především profesní organizací, která se od roku 1998 specializuje na poskytování komplexních služeb při využívání různých zdrojů veřejné podpory, současně je také ideální platformou pro efektivní spolupráci veřejného sektoru s podnikatelskými subjekty. 

Posláním agentury je zejména podpora komplexního rozvoje kraje Vysočina, především pak zvyšování jeho ekonomického potenciálu a zlepšování kvality života obyvatel regionu. Jsme v pracovním kontaktu s mnoha domácími i zahraničními institucemi, zejména pak s orgány veřejné správy na úrovni státní, regionální a především místní. Naší hlavní úlohou je iniciovat a propracovávat vize a strategie rozvoje jednotlivých subjektů v regionu a napomáhat jejich realizaci.

Rámcové cíle a poslání:

Poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu s aktuálními strategiemi rozvoje Kraje Vysočina.
Mobilizace všech hlavních aktérů Kraje Vysočina a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji Kraje Vysočina.
Optimální využití silných stránek a příležitostí Kraje Vysočina a jejich komerční zužitkování.

Předmětem hlavní činnosti RRAV je:

 • Poradenská činnost obcím i podnikatelům ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů
 • Zajištění administrativně technického zázemí pro hlavního zakladatele - Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o.
 • Iniciování a řízení regionálních rozvojových projektů
 • Příprava a zpracování strategických rozvojových plánů v regionu 
 • Příprava a zpracování marketingových studií
 • Příprava a zpracování projektových žádostí
 • Zpracování Analýz nákladů a výnosů, Podnikatelských plánů a Studií proveditelnosti
 • Podpora efektivní spolupráce v  ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatelskými subjekty i dalšími institucemi
 • Asistence a podpora sektoru malého a středního podnikání
 • Monitoring a vyhodnocení připravenosti firem na podmínky EU (tzv.screening)
 • Podporování efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatel. subjekty i dalšími institucemi
 • Poradenské a konzultační služby,
 • Informační servis - sběr, zpracování a distribuce dat a informací, marketing
 • Identifikace možných zdrojů financování na rozvojové aktivity
 • Organizační a technické zabezpečování rozvojových programů - výkon funkcí sekretariátů, technická asistence.  

Naším hlavním zakladatelem je Sdružení obcí Vysočina z.s.p.o.

Aktuální stanovy RRAV ke stažení zde

Kontaktujte nás

Aktuality

Dotace na kyberbezpečnost spuštěny. K dispozici je 3,4 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě spustil výzvy, které pomohou zabezpečit informační a komunikační systémy veřejné správy a chránit tak data občanů. Ve výzvách je připraveno 3,4 miliardy korun. více informací naleznete zde
Celý článek

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...
Celý článek