Dotace 2014 - 2020

Schválená struktura tématických operačních programů:

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Zaměstnanost
 • Integrovaný regionální operační program
 • OP Praha - pól růstu ČR
 • OP Technická pomoc

V gesci ministerstva zemědělství zůstávají nadále fondy financované z prostředků společné zemědělské politiky:

 • Program rozvoje venkova
 • OP Rybářství

V cíli Evropská územní spolupráce zůstávají stejné operační programy:

 • OP Česká republika - Polsko
 • OP Svobodný stát Sasko - Česká republika
 • OP Svobodný stát Bavorsko - Česká republika
 • OP Rakousko - Česká republika
 • OP Slovensko - Česká republika
 • OP Nadnárodní spolupráce
 • OP Meziregionální spolupráce