23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

Dotace 2014 - 2020

Schválená struktura tématických operačních programů:

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Zaměstnanost
 • Integrovaný regionální operační program
 • OP Praha - pól růstu ČR
 • OP Technická pomoc

V gesci ministerstva zemědělství zůstávají nadále fondy financované z prostředků společné zemědělské politiky:

 • Program rozvoje venkova
 • OP Rybářství

V cíli Evropská územní spolupráce zůstávají stejné operační programy:

 • OP Česká republika - Polsko
 • OP Svobodný stát Sasko - Česká republika
 • OP Svobodný stát Bavorsko - Česká republika
 • OP Rakousko - Česká republika
 • OP Slovensko - Česká republika
 • OP Nadnárodní spolupráce
 • OP Meziregionální spolupráce