23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

OP Meziregionální spolupráce

OP Meziregionální spolupráce podporuje výměnu zkušeností mezi partnery, kteří se podílejí na tvorbě regionálních a místních politik. Jeho cílem je zlepšování účinnosti regionálních politik a jejich nástrojů. Financují se z něj projekty, které přispívají k rozvoji znalostní ekonomiky a inovací a posilování politik v oblasti životního prostředí a ochrany před ekologickými riziky.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu
  • Podpora používání informačních a komunikačních technologií
  • Spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům
  • Zlepšení regionální politiky zaměstnanosti, profesního rozvoje, zaškolování a vzdělávání
  • Výměna zkušeností s krizovým plánováním
  • Výměna a přenos znalostí ke zlepšování energetické účinnosti v dopravním sektoru
  • Rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku

Programy podpory:

  • Meziregionální spolupráce INTEREEG C
  • ESPON
  • INTERACT