23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

OP Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je součástí programů Cíle 3 - Evropské územní spolupráce. Programy Nadnárodní spolupráce jsou rozděleny do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Central Europe sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí  Ukrajiny.

OP Central Europe je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů za účelem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem této spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Budování centrálního evropského znalostního centra pro klíčové kompetenční oblasti
  • Spolupráce inkubátorů v regionech s upadajícím průmyslem, studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední Evropě
  • Zhodnocení systému veřejné dopravy v malých a středně velkých městech
  • Společná nadnárodní strategie pro odpadové hospodářství, nadnárodní projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi
  • Platforma pro spolupráci mezi městy při přípravě investice do strategických kompetenčních oblastí měst (např. biotechnologické klastry, vědecké parky, atd.)
  • Správa a řízení kulturního dědictví, propagace kulturních hodnot větších oblastí apod