OP Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je součástí programů Cíle 3 - Evropské územní spolupráce. Programy Nadnárodní spolupráce jsou rozděleny do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Central Europe sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí  Ukrajiny.

OP Central Europe je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů za účelem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem této spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Budování centrálního evropského znalostního centra pro klíčové kompetenční oblasti
  • Spolupráce inkubátorů v regionech s upadajícím průmyslem, studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední Evropě
  • Zhodnocení systému veřejné dopravy v malých a středně velkých městech
  • Společná nadnárodní strategie pro odpadové hospodářství, nadnárodní projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi
  • Platforma pro spolupráci mezi městy při přípravě investice do strategických kompetenčních oblastí měst (např. biotechnologické klastry, vědecké parky, atd.)
  • Správa a řízení kulturního dědictví, propagace kulturních hodnot větších oblastí apod

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek