23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Tento operační program poměrně plynule navazuje na OP Podnikání a Inovace ze současného programovacího období 2007 - 2013. Operační program klade velký důraz na zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje ekonomiky. Právě větší důraz na konkurenceschopnost, čili efektivní využívání dotačních finančních prostředků v podnikatelské praxi, se zaměřením na inovace, je nejvýraznější znakem tohoto operačního programu. Tato charakteristika jasně vyplývá již z názvu.

Obecné zaměření programu:

  • zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury
  • rostoucí využívání výsledků výzkumu a vývoje, zavádění inovací
  • podpora zakládání nových podniků, internacionalizace podnikání
  • podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií
  • rozvoj podnikání - podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech
  • využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a podpora odvětvových inovačních klastrů

Program se oproti předchozímu více zaměřuje na:

  • investice do špičkových technologií
  • posílení projektů na spolupráci více podniků
  • foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem