OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Tento operační program poměrně plynule navazuje na OP Podnikání a Inovace ze současného programovacího období 2007 - 2013. Operační program klade velký důraz na zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje ekonomiky. Právě větší důraz na konkurenceschopnost, čili efektivní využívání dotačních finančních prostředků v podnikatelské praxi, se zaměřením na inovace, je nejvýraznější znakem tohoto operačního programu. Tato charakteristika jasně vyplývá již z názvu.

Obecné zaměření programu:

  • zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury
  • rostoucí využívání výsledků výzkumu a vývoje, zavádění inovací
  • podpora zakládání nových podniků, internacionalizace podnikání
  • podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií
  • rozvoj podnikání - podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech
  • využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a podpora odvětvových inovačních klastrů

Program se oproti předchozímu více zaměřuje na:

  • investice do špičkových technologií
  • posílení projektů na spolupráci více podniků
  • foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek