OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Tento operační program poměrně plynule navazuje na OP Podnikání a Inovace ze současného programovacího období 2007 - 2013. Operační program klade velký důraz na zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje ekonomiky. Právě větší důraz na konkurenceschopnost, čili efektivní využívání dotačních finančních prostředků v podnikatelské praxi, se zaměřením na inovace, je nejvýraznější znakem tohoto operačního programu. Tato charakteristika jasně vyplývá již z názvu.

Obecné zaměření programu:

  • zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury
  • rostoucí využívání výsledků výzkumu a vývoje, zavádění inovací
  • podpora zakládání nových podniků, internacionalizace podnikání
  • podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií
  • rozvoj podnikání - podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech
  • využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a podpora odvětvových inovačních klastrů

Program se oproti předchozímu více zaměřuje na:

  • investice do špičkových technologií
  • posílení projektů na spolupráci více podniků
  • foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem