OP Rakousko – Česká republika

Operační program navazuje na programového období 2007 - 2013 a obsah, jeho cíle a jsou v souladu se strategií EU2020. V české republice mohou dotace čerpat z daného Operačního programu kraje Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Výzkum a vývoj (investice do infrastruktury, technologické transfery, podpora inovativních procesů, spolupráce výzkumných center a jejich propojení)
  • Životní prostředí a zdroje (ochrana přírodního a kulturního dědictví, podpora tvorby studií, strategií souvisejících s rozvojem a ochranou kulturního/přírodního dědictví)
  • Doprava a regionální dostupnost (investice do přeshraniční infrastruktury, rozvoj a implementace dopravního a bezpečnostního managementu)
  • Rozvoj lidských zdrojů (podpora vzdělání jazyků, vzdělávání s ohledem na potřeby regionu, výměna studentů a zaměstnanců, změny vzdělávacích systémů)
  • Udržitelná spojení a institucionální kooperace (podpora mezilidské spolupráce, podpora přeshraniční spolupráce a spolupráce měst, regionů, rozvoj strategií a procesů)