23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

OP Rakousko – Česká republika

Operační program navazuje na programového období 2007 - 2013 a obsah, jeho cíle a jsou v souladu se strategií EU2020. V české republice mohou dotace čerpat z daného Operačního programu kraje Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Výzkum a vývoj (investice do infrastruktury, technologické transfery, podpora inovativních procesů, spolupráce výzkumných center a jejich propojení)
  • Životní prostředí a zdroje (ochrana přírodního a kulturního dědictví, podpora tvorby studií, strategií souvisejících s rozvojem a ochranou kulturního/přírodního dědictví)
  • Doprava a regionální dostupnost (investice do přeshraniční infrastruktury, rozvoj a implementace dopravního a bezpečnostního managementu)
  • Rozvoj lidských zdrojů (podpora vzdělání jazyků, vzdělávání s ohledem na potřeby regionu, výměna studentů a zaměstnanců, změny vzdělávacích systémů)
  • Udržitelná spojení a institucionální kooperace (podpora mezilidské spolupráce, podpora přeshraniční spolupráce a spolupráce měst, regionů, rozvoj strategií a procesů)