OP Rakousko – Česká republika

Operační program navazuje na programového období 2007 - 2013 a obsah, jeho cíle a jsou v souladu se strategií EU2020. V české republice mohou dotace čerpat z daného Operačního programu kraje Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Výzkum a vývoj (investice do infrastruktury, technologické transfery, podpora inovativních procesů, spolupráce výzkumných center a jejich propojení)
  • Životní prostředí a zdroje (ochrana přírodního a kulturního dědictví, podpora tvorby studií, strategií souvisejících s rozvojem a ochranou kulturního/přírodního dědictví)
  • Doprava a regionální dostupnost (investice do přeshraniční infrastruktury, rozvoj a implementace dopravního a bezpečnostního managementu)
  • Rozvoj lidských zdrojů (podpora vzdělání jazyků, vzdělávání s ohledem na potřeby regionu, výměna studentů a zaměstnanců, změny vzdělávacích systémů)
  • Udržitelná spojení a institucionální kooperace (podpora mezilidské spolupráce, podpora přeshraniční spolupráce a spolupráce měst, regionů, rozvoj strategií a procesů)


Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek