OP Technická pomoc

Cílem OP Technická pomoc je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace a řízení v programovém období 2014-2020. OPTP byl zřízen jak Investice pro růst a zaměstnanost tak pro cíl Evropská územní spolupráce. OP je řízený ministerstvem pro místní rozvoj.

Prioritní osa 1 - Řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifickým cílem této osy je podpora projektů za účelem naplnění cílu Dohody o partnerství a koordinace řízení ESIF v souladu se zásadami řádného finančního řízen a zajištění včasné přípravy nového programového období 2021+. Dále pak mezi specifické cíle patří efektivně naplňovat a realizovat Společné komunikační strategie DoP a zajistit efektivní rozvoj absorpční kapacity z centrální úrovně a zvýšení kapacity nositelů integrovaných strategií.

Prioritní osa 2 - Jednotný monitorovací systém

Tato osa se zaměřuje na posílení veřejné správy, zabezpečením jednotného monitorovacího systému strukturálních fondů v ČR. Úkolem prioritní osy 2 je disponovat jednotným a přívětivým monitorovacím systémem s maximem informací nutných pro administraci projektů ESIF.

Prioritní osa 3 - Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství

  • Vysoké pracovní zátěži pracovníků ve fondech EU
  • Politickým zásahům i na nižších pozicích implementační struktury
  • Nejednotná odměňovací politika
  • Nedostatečný počet systemizovaných míst
  • Neschopnost subjektů implementační struktury konkurovat poptávce po odbornících na oblast ESIF ze soukromého sektoru

Prioritní osa 4 - Zajištění absorpční kapacity

Zajištění efektivního rozvoje absorpční kapacity z centrální úrovně.

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek