23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

OP Zaměstnanost

 OP Zaměstnanost patří pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento operační program navazuje na strategii, kterou se vydal současný Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program se bude věnovat čtyřem základním tématům:

 1.  Trh práce
 2.  Sociální začleňování
 3.  Podpora zdraví
 4.  Modernizace veřejné správy

Problematika trhu práce:

 • Využití pružných forem pracovního poměru
 • Zvýšení profesní mobility
 • Vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli

Problematika sociálního začleňování

 • Zaměření na inkluzivní vzdělávání
 • Sociální a pracovní integrace znevýhodněných osob
 • Příprava pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry
 • Důraz na preventivní opatření

Problematika podpory zdraví

 • Podpora zdravého a udržitelného životního stylu
 • Zajištění pružného přizpůsobování se systému péče o zdraví současnému společenskému vývoji
 • Podpora humanizace zdravotní péče

Problematika modernizace veřejné správy

 • Zavádění a rozvoj e-governmentu
 • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí

Operační program Zaměstnanost se chce oproti předchozímu více zaměřit na:

 • Komplexní rozvoj lidských zdrojů a přilákání nových lidských zdrojů
 • Koordinaci plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce
 • Systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony
 • Užší a cílenější spolupráci s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního vzdělávání a technického vzdělávání.