OP Zaměstnanost

 OP Zaměstnanost patří pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento operační program navazuje na strategii, kterou se vydal současný Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program se bude věnovat čtyřem základním tématům:

 1.  Trh práce
 2.  Sociální začleňování
 3.  Podpora zdraví
 4.  Modernizace veřejné správy

Problematika trhu práce:

 • Využití pružných forem pracovního poměru
 • Zvýšení profesní mobility
 • Vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli

Problematika sociálního začleňování

 • Zaměření na inkluzivní vzdělávání
 • Sociální a pracovní integrace znevýhodněných osob
 • Příprava pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry
 • Důraz na preventivní opatření

Problematika podpory zdraví

 • Podpora zdravého a udržitelného životního stylu
 • Zajištění pružného přizpůsobování se systému péče o zdraví současnému společenskému vývoji
 • Podpora humanizace zdravotní péče

Problematika modernizace veřejné správy

 • Zavádění a rozvoj e-governmentu
 • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí

Operační program Zaměstnanost se chce oproti předchozímu více zaměřit na:

 • Komplexní rozvoj lidských zdrojů a přilákání nových lidských zdrojů
 • Koordinaci plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce
 • Systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony
 • Užší a cílenější spolupráci s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního vzdělávání a technického vzdělávání.

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek