Přehled programů 2021 - 2027 spolufinancovaných z EU

Alokace EU fondů mezi programy v období 2021-2027

 1. Program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy, programový do kument
 2. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, programový dokument
 3. Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu, programový dokument
 4. Program Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, programový dokument
 5. Program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí, programový dokument
 6. Program Spravedlivá transformace, řízený Ministerstrem životního prostředí
 7. Program Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí, programový dokument
 8. Program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, programový dokument
 9. Program Azylového, migračního a integračního fondu, řízený Ministerstvem vnitra
 10. Program Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství, programový dokument
 11. Program Fondu pro vnitřní bezpečnost, řízený Ministerstvem vnitra www.mvcr.cz/fondyeu
 12. Program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, řízený Ministerstvem vnitra www.mvcr.cz/fondyeu

Programy přeshraniční spolupráce

 1. INTERREG Česko - Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; www.cz-pl.eu
 2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; www.sk-cz.eu
 3. INTERREG VI-A Rakousko - Česko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;  www.at-cz.eu/cz/2021
 4. INTERREG Bavorsko - Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; www.by-cz.eu/cz/2021-2027/
 5. Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj www.sn-cz2020.eu

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
 

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; www.interreg-central.eu
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj; www.interreg-danube.eu
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; www.interregeurope.eu
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; www.espon.eu
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; www.interact.eu
My jsme připraveni pomoci Vám nalézt vhodný program pro kofinancování Vašeho záměru. Neváhejte nás kontaktovat.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Matky Boží 1182/9
586 01 JIHLAVA, tel.  606 706 823 ,skarkova@rrav.cz

 

Aktuality

Dotace na kyberbezpečnost spuštěny. K dispozici je 3,4 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě spustil výzvy, které pomohou zabezpečit informační a komunikační systémy veřejné správy a chránit tak data občanů. Ve výzvách je připraveno 3,4 miliardy korun. více informací naleznete zde
Celý článek

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...
Celý článek