Fond malých projektů česko - rakousko

09.04.2018 11:38

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018.

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85 %. Minimální dotace 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR (minimální velikost projektu je 3.529,41 EUR, maximální 23.529,41 EUR). 

Žadatel musí projekt předfinancovat. Každý projekt musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území – Horní/Dolní Rakousko.

Podporovány jsou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí. Vhodné pro široké spektrum cílových skupin - široká veřejnost, děti, senioři, žáci a studenti, učitelé, odborná veřejnost, sportovní, zájmové a volnočasové útvary, atd. Více informací - davidova@rrav.cz, vejsadova@rrav.cz