Fond malých projektů 2014-2020 vyhlášen.

14.06.2017 13:51

Vyhlášení Fondu malých projektů 2014-2020 (FMP) proběhlo 14. 6. 2017. 

FMP je projektem v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice. Další informace naleznete na stránkách Správce FMP, Sdužení obcí Vysočiny - https://www.obcevysociny.cz/fond-malych-projeku-fmp/.