O nás

Rámcové cíle a poslání:

Poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu se strategií rozvoje kraje.
Mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji kraje.
Optimální využití silných stránek a příležitostí kraje a jejich komerční zužitkování.

 Předmětem hlavní činnosti RRAV je:

- Poradenská činnost obcím i podnikatelům ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů
- Iniciování a řízení regionálních rozvojových projektů
- Příprava a zpracování strategických rozvojových dokumentů v regionu

- Příprava a zpracování marketingových studií

- Příprava a zpracování projektových žádostí o dotace

- Zpracování Analýz nákladů a výnosů, Podnikatelských plánů a Studií proveditelnosti

- Podpora efektivní spolupráce v  ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatelskými subjekty i dalšími institucemi
- Asistence a podpora sektoru malého a středního podnikání
- Podporování efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatel. subjekty i dalšími institucemi
- Poradenské a konzultační služby,
- Informační servis - sběr, zpracování a distribuce dat a informací, marketing
- Identifikace možných zdrojů financování na rozvojové aktivity
- Organizační a technické zabezpečování rozvojových programů - výkon funkcí sekretariátů, technická asistence.