Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina

 

Projekt je zaměřen na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů, v nichž budou propojeny prvky formálního a neformálního vzdělávání a dojde k navázání dlouhodobé spolupráce mezi školami a organizací neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků II. stupňů základních škol v malých obcích a městech Kraje Vysočina. 

 

Smyslem projektu je přispět k odstraňování problémů spojených s nedostatkem vzdělávacích materiálů ke stále aktuálním oblastem zájmu (životní prostředí, hospodářství, specifika regionu) a zlepšit vnímání této problematiky dětmi. Informací k daným tématům je v současnosti velké množství a cílem projektu je

také zvýšit schopnosti dětí tyto informace třídit a stavět se k nim kriticky. Realizací projektu se situace zlepší především vlivem aktivní a dlouhodobé spolupráce pracovníků formálního a neformálního vzdělávání, kteří budou v rámci projektu společně pracovat na tvorbě vzdělávacích programů a jejich ověřování po dobu téměř tří let. 

 

Cílová skupina:
Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ - 6. až 7. a 8 až 9. tříd

 

Programy, které v rámci projektu vzniknou:

1. Žijme ekologicky! 

2. Žijme spolu v Kraji Vysočina! 

3. Žijme ekonomicky! 

 

Časový harmonogram:

Květen 2018 - duben 2021

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

projektový manažer

tel.: 731447173