Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina

 

Projekt je zaměřen na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů, v nichž budou propojeny prvky formálního a neformálního vzdělávání a dojde k navázání dlouhodobé spolupráce mezi školami a organizací neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků II. stupňů základních škol v malých obcích a městech Kraje Vysočina. 

 

Smyslem projektu je přispět k odstraňování problémů spojených s nedostatkem vzdělávacích materiálů ke stále aktuálním oblastem zájmu (životní prostředí, hospodářství, specifika regionu) a zlepšit vnímání této problematiky dětmi. Informací k daným tématům je v současnosti velké množství a cílem projektu je

také zvýšit schopnosti dětí tyto informace třídit a stavět se k nim kriticky. Realizací projektu se situace zlepší především vlivem aktivní a dlouhodobé spolupráce pracovníků formálního a neformálního vzdělávání, kteří budou v rámci projektu společně pracovat na tvorbě vzdělávacích programů a jejich ověřování po dobu téměř tří let. 

 

Cílová skupina:
Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ - 6. až 7. a 8 až 9. tříd

 

Programy, které v rámci projektu vzniknou:

1. Žijme ekologicky! 

2. Žijme spolu v Kraji Vysočina! 

3. Žijme ekonomicky! 

 

Časový harmonogram:

Květen 2018 - duben 2021

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

projektový manažer

tel.: 731447173

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek