Řízení projektů

Přípravou projektové žádosti a jejím schválením projektový cyklus zdaleka nekoncí. Jakmile je zahájena realizace projektu či schválena dotace, je třeba, aby veškeré Vaše kroky byly vedeny v souladu s platnými metodikami příslušného dotačního programu. 

V opačném případě může být jeho dotace krácena či odebrána i s dalšími sankcemi. 
 RRAV se řízením projektů a jejich administrací  úspěšně zabývá již více jak 15 let a má tak pro tuto činnost vybudován zkušený tým projektových manažerů. Naše služby v oblasti tzv. realizačního managementu zahrnují: 

  • zpracování monitorovacích zpráv dle hramonogramu a pokynů řídícího orgánu
  • zpracování žádosti o platbu
  • kontrolu realizace klíčových aktivit v souladu s projektovou žádostí
  • kontrolu publicity projektu
  • kontrolu naplnění monitorovacích indikátorů
  • komunikaci s řídícím orgánem
  • konzultace k věcné realizaci klíčových aktivit
  • konzultace ke změnám v projektu
  • konzultace k finančnímu nastavení projektu
  • další související služby dle individuální domluvy
Chybně provedené řízení projektu může mít za následek neuznání vykazovaných způsobilých výdajů, jejich neproplacení a případné sankce. Těmto problémům je možné předejít kvalitním projektovým řízením, které Vám nabízíme.

Kontaktujte nás

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek