23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

Řízení projektů

Přípravou projektové žádosti a jejím schválením projektový cyklus zdaleka nekoncí. Jakmile je zahájena realizace projektu či schválena dotace, je třeba, aby veškeré Vaše kroky byly vedeny v souladu s platnými metodikami příslušného dotačního programu. 

V opačném případě může být jeho dotace krácena či odebrána i s dalšími sankcemi. 
 RRAV se řízením projektů a jejich administrací  úspěšně zabývá již více jak 15 let a má tak pro tuto činnost vybudován zkušený tým projektových manažerů. Naše služby v oblasti tzv. realizačního managementu zahrnují: 

  • zpracování monitorovacích zpráv dle hramonogramu a pokynů řídícího orgánu
  • zpracování žádosti o platbu
  • kontrolu realizace klíčových aktivit v souladu s projektovou žádostí
  • kontrolu publicity projektu
  • kontrolu naplnění monitorovacích indikátorů
  • komunikaci s řídícím orgánem
  • konzultace k věcné realizaci klíčových aktivit
  • konzultace ke změnám v projektu
  • konzultace k finančnímu nastavení projektu
  • další související služby dle individuální domluvy
Chybně provedené řízení projektu může mít za následek neuznání vykazovaných způsobilých výdajů, jejich neproplacení a případné sankce. Těmto problémům je možné předejít kvalitním projektovým řízením, které Vám nabízíme.

Kontaktujte nás