23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

Strategické dokumenty

Uplatňování principu programování a nástrojů projektového řízení s sebou přineslo nejenom v oblasti regionální politiky potřebu uspořádaného - koncepčního pohledu na rozvojové předpoklady územních celků a reálnou proveditelnost uvažovaných projektových záměrů.

RRAV nabízí zpracování rozvojových strategií (obcí, měst, mikroregionů) s důrazem na formulaci konkrétních projektových záměrů, které je v rámci přijatých priorit
nutné řešit.

Samozřejmě při zachování standardní struktury: analýza - SWOT - formulace strategie - priority - projekty.

Pro jednotlivé projekty nabízíme zpracování studií proveditelnosti ( od studie možností po kompletní studii proveditelnosti v závislosti na stadiu projektu a požadavcích zadavatele) se zaměřením na získání prostředků ze strukturálních fondů dle doporučených standardů a osnov.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606706823, nebo na mailu: skarkova@rrav.cz nebo prostřednictvím formuláře (viz níže)

 

Kontaktujte nás