Strategické dokumenty

Uplatňování principu programování a nástrojů projektového řízení s sebou přineslo nejenom v oblasti regionální politiky potřebu uspořádaného - koncepčního pohledu na rozvojové předpoklady územních celků a reálnou proveditelnost uvažovaných projektových záměrů.

RRAV nabízí zpracování rozvojových strategií (obcí, měst, mikroregionů) s důrazem na formulaci konkrétních projektových záměrů, které je v rámci přijatých priorit
nutné řešit.

Samozřejmě při zachování standardní struktury: analýza - SWOT - formulace strategie - priority - projekty.

Pro jednotlivé projekty nabízíme zpracování studií proveditelnosti ( od studie možností po kompletní studii proveditelnosti v závislosti na stadiu projektu a požadavcích zadavatele) se zaměřením na získání prostředků ze strukturálních fondů dle doporučených standardů a osnov.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606706823, nebo na mailu: skarkova@rrav.cz nebo prostřednictvím formuláře (viz níže)

 

Kontaktujte nás

Aktuality

Dotace na kyberbezpečnost spuštěny. K dispozici je 3,4 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě spustil výzvy, které pomohou zabezpečit informační a komunikační systémy veřejné správy a chránit tak data občanů. Ve výzvách je připraveno 3,4 miliardy korun. více informací naleznete zde
Celý článek

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...
Celý článek