Strategické dokumenty

Uplatňování principu programování a nástrojů projektového řízení s sebou přineslo nejenom v oblasti regionální politiky potřebu uspořádaného - koncepčního pohledu na rozvojové předpoklady územních celků a reálnou proveditelnost uvažovaných projektových záměrů.

RRAV nabízí zpracování rozvojových strategií (obcí, měst, mikroregionů) s důrazem na formulaci konkrétních projektových záměrů, které je v rámci přijatých priorit
nutné řešit.

Samozřejmě při zachování standardní struktury: analýza - SWOT - formulace strategie - priority - projekty.

Pro jednotlivé projekty nabízíme zpracování studií proveditelnosti ( od studie možností po kompletní studii proveditelnosti v závislosti na stadiu projektu a požadavcích zadavatele) se zaměřením na získání prostředků ze strukturálních fondů dle doporučených standardů a osnov.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606706823, nebo na mailu: skarkova@rrav.cz nebo prostřednictvím formuláře (viz níže)

 

Kontaktujte nás