Veřejné zakázky

Realizace výběrového řízení představuje jednu ze zásadních fází každého projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Každý žadatel a příjemce je povinen realizovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek nebo služeb, které v rámci jeho projektu poptává. Pochybení žadatelů a příjemců v souvislosti s realizací výběrových řízení představují nejčastější důvod krácení poskytnuté dotace ze strany kontrolních orgánů, mnohdy i s několikaletým odstupem od samotné realizace výběrového řízení.

Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (stát, ústřední orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace, obce, města, kraje a jejich příspěvkové organizace atd.) mají povinnost vydávat veřejné prostředky efektivně, hospodárně a účelně a dodržovat postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Byla Vám přidělena dotace a potřebujete realizovat výběrové řízení na dodavatele?

 • Stanovíme okruh právních předpisů, v souladu s kterými musíte provést výběrové řízení
 • Zpracujeme návrh zadávacích podmínek výběrového řízení
 • Zajistíme veškerá povinná uveřejnění dokumentů v průběhu výběrového řízení
 • Provedeme kompletní administraci výběrového řízení od zahájení jeho přípravy až do jeho ukončení
 • Předáme k archivaci kompletní dokumentaci z výběrového řízení

V rámci RRAV působí tým expertů s bohatými zkušenostmi v oblasti veřejných zakázek, který zrealizoval několik stovek výběrových řízení z různých operačních programů či dle zákona o veřejných zakázkách. Při následných kontrolách byly vžda hodnoceny - Bez závad.

 

Jste veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a hledáte spolehlivého a profesionálního partnera v oblasti zadávání veřejných zakázek?

 • RRAV působí na trhu již 15 let
 • Disponujeme nejen týmem právníků s bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek, ale i odborníky na různé předměty plnění (stavebnictví, IT apod.)
 • Preferujeme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a kvalitě poskytovaných služeb
 • zpracujeme pro Vás cely proces veřejné zakázky na klíč

Máte zájem účastnit se jako dodavatel výběrového řízení a nejste si jisti správností svého postupu

 • Provedeme analýzu zadávacích podmínek a zdůrazníme stěžejní body
 • Poskytneme konzultace a podporu při zpracování Vaší nabídky včetně kontroly její úplnosti a správnosti
 • Zajistíme ochranu vašich práv v průběhu zadávacího řízení, včetně případného zpracování námitek proti postupu zadavatele a podání písemného návrhu na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Pro bližší informace kontaktujte:

Bc. Vojtěch Vejsada, vejsada@rrav.cz,

GSM: 603 182 699,  731 447 176

 

Kontaktujte nás

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek