Veřejné zakázky

Realizace výběrového řízení představuje jednu ze zásadních fází každého projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Každý žadatel a příjemce je povinen realizovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek nebo služeb, které v rámci jeho projektu poptává. Pochybení žadatelů a příjemců v souvislosti s realizací výběrových řízení představují nejčastější důvod krácení poskytnuté dotace ze strany kontrolních orgánů, mnohdy i s několikaletým odstupem od samotné realizace výběrového řízení.

Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (stát, ústřední orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace, obce, města, kraje a jejich příspěvkové organizace atd.) mají povinnost vydávat veřejné prostředky efektivně, hospodárně a účelně a dodržovat postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Byla Vám přidělena dotace a potřebujete realizovat výběrové řízení na dodavatele?

 • Stanovíme okruh právních předpisů, v souladu s kterými musíte provést výběrové řízení
 • Zpracujeme návrh zadávacích podmínek výběrového řízení
 • Zajistíme veškerá povinná uveřejnění dokumentů v průběhu výběrového řízení
 • Provedeme kompletní administraci výběrového řízení od zahájení jeho přípravy až do jeho ukončení
 • Předáme k archivaci kompletní dokumentaci z výběrového řízení

V rámci RRAV působí tým expertů s bohatými zkušenostmi v oblasti veřejných zakázek, který zrealizoval několik stovek výběrových řízení z různých operačních programů či dle zákona o veřejných zakázkách. Při následných kontrolách byly vžda hodnoceny - Bez závad.

 

Jste veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a hledáte spolehlivého a profesionálního partnera v oblasti zadávání veřejných zakázek?

 • RRAV působí na trhu již 15 let
 • Disponujeme nejen týmem právníků s bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek, ale i odborníky na různé předměty plnění (stavebnictví, IT apod.)
 • Preferujeme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a kvalitě poskytovaných služeb
 • zpracujeme pro Vás cely proces veřejné zakázky na klíč

Máte zájem účastnit se jako dodavatel výběrového řízení a nejste si jisti správností svého postupu

 • Provedeme analýzu zadávacích podmínek a zdůrazníme stěžejní body
 • Poskytneme konzultace a podporu při zpracování Vaší nabídky včetně kontroly její úplnosti a správnosti
 • Zajistíme ochranu vašich práv v průběhu zadávacího řízení, včetně případného zpracování námitek proti postupu zadavatele a podání písemného návrhu na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Pro bližší informace kontaktujte:

Bc. Vojtěch Vejsada, vejsada@rrav.cz,

GSM: 603 182 699,  731 447 176

 

Kontaktujte nás

Aktuality

Dotace na kyberbezpečnost spuštěny. K dispozici je 3,4 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě spustil výzvy, které pomohou zabezpečit informační a komunikační systémy veřejné správy a chránit tak data občanů. Ve výzvách je připraveno 3,4 miliardy korun. více informací naleznete zde
Celý článek

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...
Celý článek